safari 750x100

primaria lugojClaudiu Buciu, președintele PNL Lugoj, a trimis o adresă Consiliului Local Lugoj prin care solicită recuperarea plăților făcute de către Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, instituție aflată în subordinea Consiliului Local Lugoj, către diverse entități artistice la evenimentele organizate de către PSD Lugoj și de către Uniunea Sindicatelor Independente „Timișul”.

Conform adresei semnate de Claudiu Buciu, reprezentanții legali ai Casei de Cultură a Municipiului Lugoj „au angajat cheltuieli din bani publici pe baza influenței exercitate de către conducători ai partidelor politice, care s-au ocupat cu organizarea evenimentelor respective”, sumele cheltuite „în mod ilegal” fiind de aproximativ 125.000 de lei. Totodată, președintele PNL Lugoj a solicitat aleșilor locali lugojeni și sesizarea Agenției Naționale de Integritate pentru a verifica dacă există sau nu un conflict de interese în acest caz. „Începând cu anul 2009 și până la sfârșitul anului 2016, așa cum ați luat la cunoștință din presa locală, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, instituție de drept public, subordonată Consiliului Local al Municipiului Lugoj, a făcut în mod repetat și nelegal, plăți către diverse entități (persoane fizice ori persoane juridice), în vederea prestării de servicii către Partidul Social Democrat – Organizația Lugoj, către Uniunea Social Liberală, precum și către Uniunea Sindicatelor Independente Timișul, la evenimentele organizate de către acestea. Menționez faptul că instituția (Casa de Cultura a Municipiului Lugoj) funcționează în baza Legii 292/2003 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale, fiind definită ca „instituție de interes public”. Conform acestui act normativ, directorul casei de cultura este și ordonator secundar de credite. Instituția se finanțează din venituri proprii precum și din alocări de fonduri de la bugetul local. Conform legii, printre obiectivele pentru care sunt înființate aceste instituții nu figurează și plata de servicii artistice la evenimentele organizate de partide politice, ori de către alte organisme private. Pe de altă parte, conform articolului 13 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție „fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani”. Casa de Cultură a Municipiului Lugoj nu a respectat, pentru niciunul dintre contractele încheiate cu diverși prestatori de “servicii artistice”, prevederile Ordinului numarul 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Reprezentanții legali ai acestei instituții au angajat cheltuieli din bani publici pe baza influenței exercitate de către conducători ai partidelor politice, care s-au ocupat cu organizarea evenimentelor respective. Mai mult, persoanele care și-au exercitat influența asupra conducerii Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, respectiv conduc partidele, ori sindicatele beneficiare, au fost, ori chiar sunt membri ai Consiliului Local al Municipiului Lugoj. Având în vedere faptul că instituția, respectiv Casa de Cultură a Municipiului Lugoj este subordonată direct Consiliului Local al Municipiului Lugoj este mai mult decât evident faptul că influența exercitată de membri ai Consiliului asupra conducerii Casei de Cultură a fost suficientă pentru ca legislația să fie încălcată. În aceeași ordine de idei, beneficiarii acestor plăți, respectiv partidele politice, ori uniunile sindicale, au fost conștiente (prin persoanele care le-au condus ori le conduc) de faptul că prestațiile artiștilor nu au fost plătite de către acestea, ci de către o entitate publică, din bani publici. Având în vedere faptul că organizatorii evenimentelor care au beneficiat în mod ilegal de fonduri publice sunt membri în Consiliul Local al Municipiului Lugoj, ori au îndeplinit și îndeplinesc functia de Primar, având în același timp și funcții de conducere în partidele ori sindicatele beneficiare, vă rog să sesizați Agenția Națională de Integritate pentru a se verifica dacă există sau nu un conflict de interese în acest caz. (Primarul Municipiului Lugoj este Președintele PSD – Organizația Lugoj din anul 2010 și până în prezent; organizatorul evenimentelor PSD – Organizația Lugoj a fost consilier local al PSD din 2008 și pânăîn 2016 și a deținut funcția de vicepreședinte al PSD – Organizația Lugoj; președintele Uniunii Sindicatelor Independente Timișul a fost și este consilier local din partea PSD – Organizația Lugoj din 2008 și până în prezent). În acest sens, având în vedere cel puțin informațiile exemplificative enumerate mai jos, vă solicit să faceți demersurile necesare recuperarii tuturor sumelor cheltuite în mod ilegal (din datele deținute până în prezent, aproximativ 125.000 RON) precum și demersurile necesare identificării persoanelor responsabile. De asemenea vă solicit să verificați existența și a altor contracte, de aceeași natură, încheiate tot pentru a achita “servicii artistice” la evenimente organizate de către entități care nu pot beneficia de fonduri de la bugetul local pentru astfel de manifestări. Chiar dacă aceste nereguli au scăpat instituției pe care astăzi o reprezentați, chiar dacă unii dintre dvs. nu aveți nicio implicare în această chestiune, aveți totuși datoria legală și morală față de lugojeni să dați curs demersurilor necesare recuperării acestor sume și atragerii răspunderii asupra celor vinovați. Având în vedere faptul că misiunea dvs. este aceea de a veghea la corecta administrare a patrimoniului public local, neluarea niciunei măsuri de către instituția din care faceți parte vă poate face părtași la acest mod ilegal de cheltuire a banilor publici. Indiferent de partidul pe care îl reprezentați, prima datorie o aveți față de cetățenii Lugojului, care, sub nicio formă, nu v-au mandatat să acceptați ca plata chefurilor organizate de partidele politice, din care faceți sau nu parte, să fie făcută din taxele și impozitele pe care aceștia le plătesc cu conștiinciozitate”, se menționează în sesizarea adresată Consiliului Local Lugoj de către Claudiu Buciu, președintele PNL Lugoj.