safari 750x100

galerajVineri, 12 mai, de la ora 19:00, Galeria Jecza Timișoara îi invită pe iubitorii de artă la deconstrucția expoziției ECLERAJ, semnată de artistul contemporan Cristian Dițoiu, pe Calea Martirilor 51/52-53.

Deconstrucția picturilor artistului Cristian Dițoiu mizează pe revelarea relațiilor existente în tiparul geometrizărilor ample, puternic contrastate cromatic, plasate în spații disparate, rearanjând lucrările în structuri noi și surprinzătoare.
“Într-o perioadă când arta în general, cu precădere cea vizuală, încearcă să se elibereze de limitările reprezentării, când pictura se manifestă în sensul schimbării de canon şi al implicării în spaţiul social şi politic contemporan, Cristian Diţoiu propune în „Ecleraj” un discurs vizual care urmează rigoarea unui limbaj plastic ce contrastează cu trendul actual. Nu este un protest, ci, mai curând, un mod de asumare-manifestare a altei libertăţi, cea din interiorul canonului. Printre atâtea deconstrucţii moderniste sau postmoderniste, artistul preferă – cu toate riscurile! să-şi facă un blazon din supunerea la norme. Faptul că optează, aparent, pentru o picturalitate epurată de încărcătura emoţională a oricărui element epic, recognoscibil în dimensiunea realităţii vizibile, constituie o bună modalitate de punere în context. Nu întâmplător mizează pe o expresie vizuală abstractă unde, fiecare lucrare în parte, dar şi ciclul luat în ansamblu, are un numitor comun: raportul dintre dimensiune, culoare, formă şi aşternere. Într-o lectură grăbită, perseverenţa cu care îşi urmăreşte traseul poate părea rigidă şi convenţională, însă abordarea din interiorul codului îi oferă şansa libertăţii de expresie”, explică Doina Mândru, Asceză și poezie, text de prezentare al expoziţiei “Ecleraj”, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia 2014. Expoziţia va fi deschisă în perioada 12 mai – 1 iunie 2017.