safari 750x100

fumat interzisDe un an a intrat în vigoare Legea nr. 15 din martie 2016 care interzice fumatul în spații publice închise, dar multor timișoreni nu le-au păsat și au continuat să fumeze cu tupeu în locuri nepermise, de aceea numai în 2017 Poliția Locală a dat aproape 200 de amenzi, în valoare de 18.000 lei.


Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate persoanelor care au fumat în stațiile RATT, în incinta piețelor agro-alimentare 700, Badea Cârțan și Iosefin, în parcuri lângă echipamentele de joacă pentru copii, la Gara de Nord. Dar și în unele localuri din zona Campusului Universitar.
“Prin spațiu public închis se înțelege orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. Spațiu închis de la locul de muncă se înțelege orice spațiu care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319 din 2006 cu modificările ulterioare”, arată Legea nr. 15 din 2016.
Reamintim că sancţiunile pentru fumat în spațiile închise sunt cuprinse între 100 lei și 500 lei pentru persoanele fizice, și 5.000 și 10.000 lei, cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere, pentru persoanele juridice.