safari 750x100

raul timisOdată cu încălzirea vremii, timișenii încep să iasă la picnic cu mic cu mare în special în zonele de pădure şi pe malurilor apelor curgătoare – exemplu, râul Timiș - și de obicei, în urmă, rămân multe mizerii și se fac distrugeri mari.

 

De aceea Garda Națională de Mediu –Comisariatul Județean (GNM CJ) Timiş atrage atenţia că desfăşurarea activităţilor de picnic este permisă doar în zonele  special amenajate – adică  zonele aparţinând domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, dotate cu utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic şi în care aprinderea focului este permisă. De asemenea, aceste activități pot avea loc în zonele  indicate pentru activităţile de picnic arătate în planurile de zonificare ale parcurilor aflate în intravilanul localităţilor, precum şi zonele limitrofe pădurilor situate în intravilanul localităţilor, în care sunt permise activităţi de picnic, cu excepţia aprinderii focului.

Marian Eperieș, comisarul-șef, a explicat că, astfel, conform articolului 7 din Legea nr.54 din 2012, privind desfăşurarea activităţilor de picnic, persoanele fizice care desfăşoară activitatea de picnic au următoarele obligaţii: să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor de picnic; să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate; să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscriptionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă; să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă; să respecte orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective; să lase locul în care au desfăţurat activitatea de picnic curat şi nealterat; să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop; să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate; să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mica de 30 m fata de cursurile de apă; să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic. Împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru activităţile de picnic sunt interzise, să nu hranească animalele sălbatice; să nu îndeparteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit; să nu desfaşoare activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic. Nerespectarea obligaţiilor mai sus menţionate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 la 5000 lei conform Legii nr.54/2012 – atrage atenția Eperieș.